Publiczny wgląd projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodło

Brak zdjęcia Na podstawie art.17 pkt 9 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2012 r., poz. 647) i uchwały Nr XV/95/12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. oraz Nr XVII/107/12 z dnia 28 marca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodło, obejmującego tereny położone w miejscowościach Horodło, Matcze, Rogalin, Strzyżów i Zosin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 grudnia 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Horodle ul. Jurydyka 1 w godzinach od 10.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Horodle o godz. 11ºº. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Horodło ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

Ważne: Strona wykożystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności". Akceptuję